Privacybeleid

Verwerkingsverantwoordelijke voor gegevensverwerking is:

Ibrahim Ahmic
Kanaaldijk-Noord 111 
5642JA Eindhoven
The Netherlands

info@poweroak.nl | info@poweroak.eu | info@poweroak.de
Telephone: +31 40 240 5888  

Wij verheugen ons op uw interesse in onze online shop. De bescherming van uw privacy is zeer belangrijk voor ons. Hieronder informeren wij u in detail over de omgang met uw gegevens.


1.RESULTATEN EN HOSTING

U kunt onze websites bezoeken zonder informatie over uw persoon te verstrekken. Bij het oproepen van een website slaat de webserver alleen automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat bijvoorbeeld de naam van het opgevraagde bestand, uw IP-adres, de datum en tijd van de oproep, verzonden gegevenshoeveelheid en de aanvragende provider (toegangsgegevens) en documenteert de oproep. Deze toegangsgegevens worden uitsluitend geëvalueerd om een probleemloze werking van de site te garanderen en ons aanbod te verbeteren. onze legitieme belangen bij een correcte weergave van ons aanbod in overeenstemming met Art.6 para. 1 p. 1 verlicht. f AVG. Alle toegangsgegevens worden uiterlijk zeven dagen na uw bezoek gewist.


2. GEGEVENSVERWERKING VOOR CONTRACTING GOEDKEURING EN CONTACT


2.1 GEGEVENSVERWERKING

Ten behoeve van contractafwikkeling volgens Art.6 par.1 p. 1 lit.b AVG, verzamelen wij persoonlijke gegevens als u ons dit vrijwillig meedeelt als onderdeel van uw bestelling. Verplichte velden zijn als zodanig geïdentificeerd, omdat we in deze gevallen de gegevens nodig hebben voor contractverwerking en we de bestelling niet kunnen verzenden zonder hun indicatie .De verzamelde gegevens zijn te zien op de respectievelijke invoerformulieren.

Voor meer informatie over de verwerking van uw gegevens, in het bijzonder over de overdracht aan onze dienstverleners met het oog op bestel-, betalings- en verzendverwerking, verwijzen wij u naar de volgende paragrafen van dit privacybeleid. Na voltooiing van het contract worden uw gegevens worden beperkt voor verdere verwerking en na het verstrijken van de fiscale en commerciële bewaartermijnen overeenkomstig artikel 6 lid 1 S. 1 lit. c AVG verwijderd als u uw gegevens niet uitdrukkelijk gebruikt in overeenstemming met Art.6 para. 1 p. 1 verlicht. a AVG of behouden wij ons het recht voor gegevens te gebruiken die wettelijk zijn toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.


2.2

Voor zover u uw toestemming hebt in overeenstemming met Art.6 par.1 S. 1 lit. a AVG, door te kiezen voor het openen van een klantaccount, gebruiken wij uw gegevens om het klantaccount te openen en voor het opslaan van uw gegevens voor toekomstige bestellingen op onze website. Het verwijderen van uw klantaccount is te allen tijde mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar de contactoptie beschreven in dit privacybeleid of door een functie te gebruiken die daarvoor is voorzien in het klantaccount. Nadat uw klantaccount is verwijderd, worden uw gegevens verwijderd, tenzij u uw gegevens uitdrukkelijk gebruikt in in overeenstemming met Art.6 para. 1 p. 1 verlicht. a AVG of behouden wij ons het recht voor gegevens te gebruiken die wettelijk zijn toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.


2.3 CONTACT

Als onderdeel van klantcommunicatie verzamelen wij uw verzoeken volgens Art.6 para. 1 p. 1 verlicht. b GDPR persoonsgegevens als u ons deze vrijwillig meedeelt wanneer u contact met ons opneemt (bijv. via contactformulier of e-mail). Verplichte velden zijn als zodanig aangegeven, omdat we in deze gevallen de gegevens nodig hebben om uw contact te verwerken. De verzamelde gegevens kunnen te zien zijn op de respectievelijke invoerformulieren.Na volledige verwerking van uw aanvraag worden uw gegevens verwijderd als u uw gegevens niet uitdrukkelijk gebruikt in overeenstemming met Art.6 para. 1 p. 1 verlicht. a AVG of behouden wij ons het recht voor gegevens te gebruiken die wettelijk zijn toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

Voor klantcommunicatie gebruiken we de live chat-tool van de Userlike UG [https://www.userlike.com/de/] (beperkte aansprakelijkheid), Probsteigasse 44-46, 50670 Köln, Duitsland ("Userlike"). om onze legitieme belangen in effectieve en verbeterde klantcommunicatie te beschermen in overeenstemming met Art.6 para. 1 p. 1 verlicht. f GDPR.Userlike werkt namens ons voor ons.


3. GEGEVENSVERWERKING NAAR DE OVERGANG

Om het contract uit te voeren in overeenstemming met Art.6 par.1 p. 1 lit.b AVG geven wij uw gegevens door aan de verzenddienstverlener die belast is met de levering, voor zover dit nodig is voor de levering van bestelde goederen.


4. GEGEVENSVERWERKING OVER BETALINGEN

Bij het verwerken van betalingen in onze online shop werken wij samen met deze partners: technische dienstverleners, kredietinstellingen, betalingsdienstaanbieders.


4.1 GEGEVENSVERWERKING VOOR TRANSACTIONELE ACTIE

Afhankelijk van de gekozen betalingswijze geven wij de gegevens die nodig zijn voor de verwerking van de betalingstransactie door aan onze technische dienstverleners die voor ons werken in het kader van een orderverwerking, of aan de daartoe gemachtigde kredietinstellingen of aan de geselecteerde betalingsdienstaanbieder, voor zover aangezien dit noodzakelijk is voor de verwerking van de betaling. Dit dient om het contract uit te voeren in overeenstemming met art. 6 alinea. 1 p. 1 verlicht. b GDPR.De betalingsdienstaanbieders verzamelen de gegevens die nodig zijn voor de verwerking van de betaling gedeeltelijk zelf, bijvoorbeeld op hun eigen website of via technische integratie in het bestelproces.In dit verband is de gegevensbeschermingsverklaring van de respectieve betalingsdienstaanbieder is van toepassing.
Als u vragen heeft over onze partners voor betalingsverwerking en de basis van onze samenwerking met hen, neem dan contact op via de contactoptie beschreven in dit privacybeleid.


4.2 GEGEVENSVERWERKING VOOR DE BETRUGSPREVENTIE EN OPTIMATIE VAN ONS BETAALPROCES

Indien nodig verstrekken wij onze dienstverleners verdere gegevens die zij gebruiken samen met de gegevens die nodig zijn voor de verwerking van de betaling als onze verwerkers met het oog op fraudepreventie en optimalisatie van onze betalingsprocessen (bijv. facturering, afwikkeling van betwiste betalingen, ondersteuning van de boekhouding). Dit dient volgens Art.6 para. 1 p. 1 verlicht. f AVG de bescherming van onze legitieme belangen in onze bescherming tegen fraude of een efficiënt betalingsbeheer, die overheersend zijn in het kader van een belangenafweging.


VIJF.COOKIES EN WEITERE TECHNOLOGIEËN


ALGEMENE INFORMATIE

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, maken wij op verschillende pagina's gebruik van technologieën, waaronder zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op uw apparaat worden opgeslagen. Enkele van de cookies die wij gebruiken worden na het einde van de browsersessie, dus na het sluiten van uw browser, verwijderd (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat en stellen ons in staat uw browser bij het volgende bezoek te herkennen (permanente cookies).
We gebruiken dergelijke technologieën die absoluut noodzakelijk zijn voor het gebruik van bepaalde functies van onze website (bijv. winkelwagenfunctie). Deze technologieën verzamelen en verwerken IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie, evenals informatie over uw gebruik van onze website (bijv. informatie over de inhoud van het winkelwagentje). Dit dient als onderdeel van een belangenafweging van overheersende legitieme belangen in een geoptimaliseerde presentatie van ons aanbod volgens Art.6 para. 1 p. 1 verlicht. f AVG.

We gebruiken ook technologieën om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen waaraan we onderworpen zijn (bijv. om toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens aan te tonen), evenals webanalyse en online marketing. Voor meer informatie, inclusief de respectieve rechtsgrondslag voor gegevensverwerking, zie de volgende secties van dit privacybeleid.

De cookie-instellingen voor uw browser vindt u in de volgende links: Microsoft EdgeTM [https://support.microsoft.com/de-de/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies] / SafariTM [https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/12.0/mac/10.14] / ChromeTM [https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en] / FirefoxTM [https://support.mozilla.org/de/products/firefox/protect-your-privacy/cookies] / OperaTM [https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies]

Voor zover u de technologieën gebruikt volgens Art.6 para. 1 zin 1 lit. a AVG, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de contactoptie beschreven in de gegevensbeschermingsverklaring.


6. INTRODUCTIE VAN COOKIES EN ANDERE TECHNOLOGIEËN VOOR WEBANALYSE EN WERBEZWECKEN

Voor zover u uw toestemming hebt in overeenstemming met Art.6 par.1 lit. a AVG gebruiken wij de volgende cookies van derden en andere technologieën op onze website. Na beëindiging van het gebruik van de betreffende technologie door ons worden de in dit kader verzamelde gegevens verwijderd. U kunt uw toestemming te allen tijde met ingang van voor de toekomst. Zie voor meer informatie over uw herroepingsmogelijkheden de sectie "Cookies en andere technologieën". Voor meer informatie, inclusief de basis van onze samenwerking met de individuele providers, verwijzen wij u naar de individuele technologieën. Als u vragen heeft over de aanbieders en de basis van onze samenwerking met hen, neem dan contact op via de contactmogelijkheid beschreven in dit privacybeleid.


INTRODUCTIE VAN GOOGLE-DIENSES VOOR ANALYSE EN RESULTATEN

Wij gebruiken de volgende technologieën van Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"). De informatie die automatisch door Google-technologieën wordt verzameld over uw gebruik van onze website, wordt meestal overgebracht naar een server van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS en daar opgeslagen. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie. Als uw IP-adres wordt verzameld via Google-technologieën, het wordt door activering van IP-anonimisering ingekort voordat het op de servers van Google wordt opgeslagen.Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google verzonden en daar ingekort.Tenzij anders vermeld in de afzonderlijke technologieën, vindt de gegevensverwerking plaats op basis van van een voor de betreffende technologie gesloten overeenkomst tussen gezamenlijk verantwoordelijke personen overeenkomstig art. 26 AVG. Verdere informatie over de gegevensverwerking door Google vindt u in het privacybeleid van Google [https://policies.google.com/privacy?hl=de] .

GOOGLE-ANALYSE

Ten behoeve van de website-analyse verzamelt en bewaart Google Analytics automatisch gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie evenals informatie over uw gebruik van onze website) waaruit gebruiksprofielen worden aangemaakt met behulp van pseudoniemen. Er kunnen cookies worden gebruikt hiervoor. Uw IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. De gegevensverwerking vindt plaats op basis van een overeenkomst over orderverwerking door Google.

Voor website-analyse en event-tracking meten wij via Google Ads Conversion Tracking uw latere gebruiksgedrag als u via een advertentie van Google Ads op onze website bent gekomen. Hiertoe kunnen cookies worden gebruikt en gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat en browserinformatie evenals informatie over uw gebruik van onze website kan worden verzameld op basis van door ons gespecificeerde gebeurtenissen, zoals het bezoeken van een website of nieuwsbriefregistratie) waaruit gebruiksprofielen worden gemaakt met behulp van pseudoniemen.


7. INTEGRATIE VAN TRUSTED SHOPS TRUSTBADGE/ ANDERE WIDGETS

Om de Trusted Shops-diensten weer te geven (bijv. keurmerk, verzamelde beoordelingen) en om de Trusted Shops-producten na een bestelling aan kopers aan te bieden, zijn op deze website Trusted Shops Widgets (bijv. Trusted Shops Trustbadge) opgenomen.

Dit dient om onze legitieme belangen, die overheersend zijn in het kader van een belangenafweging, te beschermen bij een optimale marketing door een veilige aankoop mogelijk te maken in overeenstemming met Art.6 para. 1 p. 1 verlicht. f AVG. De Trustbadge en de daarmee geadverteerde diensten zijn een aanbod van Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen (Trusted Shops), waarmee we samenwerken in overeenstemming met art. 26 AVG, zijn verantwoordelijk voor gegevensbescherming. We zullen u informeren over de essentiële contractuele inhoud in overeenstemming met art. 26 para. 2 AVG.

De Trustbadge wordt in het kader van een gezamenlijke verantwoordelijkheid door een Amerikaanse CDN-provider (Content-Delivery Network) ter beschikking gesteld. Een redelijk niveau van gegevensbescherming wordt gewaarborgd door standaardbepalingen inzake gegevensbescherming en andere contractuele maatregelen.Meer informatie over de gegevensbescherming van Trusted Shops GmbH vindt u hier [https://www.trustedshops.de/impressum/#datenschutz] .

Wanneer de Trustbadge wordt opgeroepen, slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat ook uw IP-adres, datum en tijd van de oproep, de hoeveelheid verzonden gegevens en de aanvragende provider (toegangsgegevens) bevat en de oproep documenteert. adres wordt direct na het verzamelen geanonimiseerd, zodat de opgeslagen gegevens niet aan uw persoon kunnen worden toegewezen. Het serverlogbestand wordt voor de analyse van beveiligingsincidenten in een beveiligingsdatabase opgeslagen en uiterlijk 90 dagen na aanmaak automatisch verwijderd of geanonimiseerd. Dit dient volgens Art.6 para. 1 p. 1 verlicht. f AVG het legitieme belang van ons en Trusted Shops voor het voorkomen van misbruik en fraude, voor de optimalisatie van het aanbod en de website en voor het waarborgen van een probleemloze werking van de website of de Trustbadges of andere widgets van Trusted Shops.

Verdere persoonsgegevens worden aan Trusted Shops GmbH doorgegeven als u besluit Trusted Shops-producten te gebruiken of u zich na het voltooien van een bestelling al voor gebruik hebt geregistreerd. Hiervoor worden automatisch persoonsgegevens uit de bestelgegevens verzameld. koper voor een productgebruik wordt automatisch gecontroleerd door middel van een neutrale parameter, het e-mailadres, dat is geschreven via cryptologische wegwerpfunctie. Het e-mailadres wordt omgezet in deze hash-waarde die niet kan worden gedecodeerd voor Trusted Shops vóór verzending. Na het controleren op een match, wordt de parameter automatisch verwijderd.

Dit dient om te verifiëren of u al geregistreerd bent voor diensten bij Trusted Shops GmbH en is daarom voor de uitvoering van onze en Trusted Shops van overheersende legitieme belangen bij het bieden van de kopersbescherming gekoppeld aan de specifieke bestelling en de transactiebeoordelingsdiensten volgens. Artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG is vereist.Als dit het geval is, wordt de verdere verwerking uitgevoerd in overeenstemming met de contractuele overeenkomst tussen u en Trusted Shops.Als u nog niet bent geregistreerd voor de Diensten, zult u dan de eerste keer de mogelijkheid krijgen om dit te doen. Verdere verwerking na registratie wordt ook beheerst door de contractuele overeenkomst met Trusted Shops. Als u zich niet registreert, worden alle verzonden gegevens automatisch verwijderd door Trusted Shops en wordt een persoonlijke referentie dan niet meer mogelijk.

Als onderdeel van de gezamenlijke verantwoordelijkheid die tussen ons en Trusted Shops GmbH bestaat, kunt u contact opnemen met Trusted Shops GmbH voor gegevensbeschermingskwesties en om uw rechten te doen gelden [https://www.trustedshops.de/impressum/#datenschutz] vinden.Meer informatie op gegevensbescherming vindt u hier [https://www.trustedshops.com/tsdocument/CONSUMER_MEMBERSHIP_TERMS_de.pdf] zie. Desondanks kunt u altijd contact met ons opnemen via de contactoptie beschreven in dit privacybeleid. Indien nodig zal uw verzoek worden doorgestuurd naar de andere verantwoordelijken.


8.SOCIALE MEDIA


8.1 SOCIALE PLUGINS VAN FACEBOOK, TWITTER, INSTAGRAM

Onze website maakt gebruik van social buttons van sociale netwerken. Deze zijn alleen als HTML-links in de pagina geïntegreerd, zodat bij een bezoek aan onze website geen verbinding met de servers van de betreffende aanbieder tot stand wordt gebracht. Klik op een van de buttons, de website van het betreffende sociale netwerk wordt geopend in een nieuw venster van uw browser waar u de Like- of Share-knop kunt activeren.


8.2 ONZE ONLINE PRIJZEN OP FACEBOOK, TWITTER, INSTAGRAM, YOUTUBE

Voor zover u uw toestemming hebt in overeenstemming met Art.6 para. 1 p. 1 verlicht. a DSGVO aan de respectieve sociale media-exploitant, worden bij het bezoeken van onze online presentaties op de bovengenoemde sociale media uw gegevens voor marktonderzoek en reclamedoeleinden automatisch verzameld en opgeslagen, waaruit gebruiksprofielen worden gemaakt met behulp van pseudoniemen. Deze kunnen worden gebruikt voor bijvoorbeeld om advertenties binnen en buiten de platforms af te wisselen die geacht worden bij uw interesses te passen. Hiervoor worden meestal cookies gebruikt. De gedetailleerde informatie over de verwerking en het gebruik van de gegevens door de betreffende socialemedia-exploitant, evenals een contactmogelijkheid en uw relevante rechten en instellingen voor de bescherming van uw privacy, zijn te vinden in de onderstaande instructies voor gegevensbescherming van de aanbieder. Als u hierbij hulp nodig heeft, neem dan contact met ons op.

Facebook [https://www.facebook.com/about/privacy/] is een aanbod van Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland (Facebook Ireland) De informatie die automatisch door Facebook Ireland wordt verzameld over uw gebruik van onze online aanwezigheid op Facebook wordt meestal overgebracht naar een server van Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, VS en daar opgeslagen. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op standaard gegevensbeschermingsbepalingen van de Europese Commissie. De gegevensverwerking als onderdeel van het bezoek aan een Facebook-fanpagina is gebaseerd op een overeenkomst tussen medeverantwoordelijken overeenkomstig art. 26 AVG. Meer informatie (informatie over Insights-gegevens) vindt u hier [https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data] .

Twitter [https://twitter.com/de/privacy] is een aanbod van Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ierland (“Twitter”). De informatie die Twitter automatisch verzamelt over uw het gebruik van onze online aanwezigheid op Twitter wordt meestal overgebracht naar een server van Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS en daar opgeslagen. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. Onze medewerking met hen is gebaseerd op standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie.

Instagram [https://help.instagram.com/519522125107875] is een aanbod van Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland (Facebook Ierland). De informatie die automatisch door Facebook Ierland wordt verzameld over uw gebruik van onze online aanwezigheid op Instagram wordt meestal overgebracht naar een server van Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, VS en daar opgeslagen. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie. De gegevensverwerking tijdens het bezoek aan een Instagram-fanpagina is gebaseerd op een overeenkomst tussen medeverantwoordelijke personen overeenkomstig art. 26 AVG. Meer informatie (informatie over Insights-gegevens) vindt u hier [https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data] .

YouTube [https://policies.google.com/privacy?hl=de] is een aanbod van Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (“Google”). De informatie die Google automatisch verzamelt over uw gebruik van onze online aanwezigheid op YouTube wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS en daar opgeslagen. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op standaard gegevensbeschermingsclausules van de Europese Commissie.


9. CONTACTEN


9.1 UW RECHTEN

U heeft als betrokkene de volgende rechten:

* volgens artikel 15 AVG het recht om informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt in de daarin gespecificeerde reikwijdte;
* volgens Art.16 AVG het recht om rectificatie te vragen van onjuiste of complete gegevens die door ons zijn opgeslagen;
* volgens art. 17 AVG het recht om te verzoeken om verwijdering van uw persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen, tenzij verdere verwerking
* om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen;
* om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
* om redenen van algemeen belang, of
* noodzakelijk voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen;
* volgens Art.18 AVG het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen, voor zover
* de juistheid van de gegevens wordt door u betwist;
* verwerking is onrechtmatig, maar u weigert deze te verwijderen;
* wij hebben de gegevens niet meer nodig, maar u heeft ze nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen; of
* U hebt volgens art. 21 AVG bezwaar gemaakt tegen de verwerking;
* volgens art. 20 AVG het recht om uw persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat te ontvangen of om de overdracht aan een andere verwerkingsverantwoordelijke te vragen;
* volgens art. 77 AVG het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit van uw gebruikelijke woon- of werk- of vestigingsplaats.

Recht van beroep

Voor zover wij persoonsgegevens verwerken zoals hierboven uitgelegd om onze gerechtvaardigde belangen, die in het kader van een belangenafweging de overhand hebben, te beschermen, kunt u bezwaar maken tegen deze verwerking met werking voor de toekomst. marketingdoeleinden, kunt u dit recht op elk moment uitoefenen zoals hierboven beschreven. Als de verwerking voor andere doeleinden wordt uitgevoerd, hebt u alleen het recht om bezwaar te maken als er redenen zijn die voortvloeien uit uw specifieke situatie.

Na uitoefening van uw recht van bezwaar zullen wij uw persoonsgegevens niet voor deze doeleinden verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of als de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen .

Dit geldt niet als de verwerking wordt uitgevoerd voor direct marketing doeleinden. Dan zullen wij uw persoonsgegevens niet voor dit doel verwerken.


9.2 CONTACTEN

Voor vragen over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonlijke gegevens, voor informatie, rectificatie, beperking of verwijdering van gegevens, evenals intrekking van verleende toestemming of bezwaar tegen een bepaald gebruik van gegevensNeem rechtstreeks contact met ons op via de contactgegevens in ons colofon .

10.1 NIEUWSBRIEF

"E-mailreclame met aanmelding voor de nieuwsbrief
Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, zullen wij de door u vereiste of afzonderlijk verstrekte gegevens gebruiken om u regelmatig onze e-mailnieuwsbrief te sturen op basis van uw toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt (a) van de AVG.
U kunt zich op elk moment afmelden voor de nieuwsbrief door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid of door middel van een daarvoor bestemde link in de nieuwsbrief. Na het afmelden zullen wij uw e-mailadres verwijderen, tenzij u uitdrukkelijk toestemming gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of we behouden ons een aanvullend gebruik van gegevens voor dat wettelijk is toegestaan en daarbuiten


Privacybeleid gemaakt met Trusted Shops [https://legal.trustedshops.com/] Juridische teksten in samenwerking met FÖHLISCH Rechtsanwälte [https://foehlisch.com] .

Shopping Cart

Cart is empty.

 

You can try some popular tags here:

Account

Account

Nog geen account?
Create an Account