Intrekking

Consumenten hebben veertien dagen herroepingsrecht.

Herroepingsrecht

U heeft het recht om deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste deelzending in bezit heeft genomen of het laatste item.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons hiervan op de hoogte stellen (Ibrahim Ahmic, Kanaaldijk-Noord 111, 5642 JA Eindhoven, Nederland, info@poweroak.eu/en/, telefoon: 49 (0) 32 2132377) door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief meegestuurd met de post, fax of e-mail) over uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde voorbeeldformulier voor herroeping gebruiken, dit is niet verplicht. U kunt ook het voorbeeld van het oproepformulier invullen en verzenden of een andere unieke verklaring op onze website poweroak.eu/en/ elektronisch. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, sturen wij u onmiddellijk een ontvangstbevestiging van een dergelijke herroeping (bijvoorbeeld per e-mail).

Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het dat u de mededeling over de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

Gevolgen van herroeping

Als je dit contract herroept, betalen we je alle betalingen terug die we van je hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die het gevolg zijn van het feit dat je een andere manier van levering hebt gekozen dan de goedkoopste standaard levering die wordt aangeboden). door ons), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de datum waarop de kennisgeving van uw herroeping van dit contract bij ons is ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk anders bent overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. Wij mogen de terugbetaling weigeren totdat we de goederen weer onder zich hebben of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

U moet de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte heeft gesteld van de herroeping van dit contract, terugsturen of aan ons overhandigen. De deadline is gehaald als u de goederen vóór de verstrijken van de termijn van veertien dagen.Zij dragen de rechtstreekse kosten van het terugzenden van de goederen.Zij zijn alleen aansprakelijk voor waardeverlies van de goederen indien dit waardeverlies te wijten is aan een behandeling van de goederen die niet nodig is voor het testen van de aard, kenmerken en werking van de goederen.

Modelformulier voor herroeping

(Als u het contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug.)

  • An Ibrahim Ahmic, Kanaaldijk-Noord 111, 5642 JA Eindhoven, Nederland, info@poweroak.eu/en/
  • Ik/wij (*) herroepen hierbij het door mij/ons (*) gesloten contract voor de aankoop van het volgende:
    Goederen (*)/de levering van de volgende diensten (*)
  • Besteld op (*)/behouden op (*)
  • Naam consument(en)
  • Adres van de consument(en)
  • Handtekening van de consument(en) (alleen bij kennisgeving op papier)
  • Datum

(*) Schrappen wat niet past.

Kosten bij herroeping

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, draagt hij maximaal de kosten van terugzending. De kosten voor terugzending vindt u hieronder:

<20kg   | €16,50
<50kg   | €49,50
<100kg | €99
<150kg | €149.50

Shopping Cart

Cart is empty.

 

You can try some popular tags here:

Account

Account

Nog geen account?
Create an Account